top of page

Algemene voorwaarden 

1. Ik ben hypnotiseur en NLP practitioner en geen therapeut of arts van welke aard dan ook. Ik stel geen diagnose, geef geen medisch advies of medische behandeling. Het is belangrijk om eerst contact op te nemen met uw arts als u vragen heeft over uw gezondheid. Hetgeen ik doe is daarentegen gebaseerd op gedocumenteerde en aanvaarde methodes binnen de wereld van hypnose en NLP.

2. Ik verbind me ertoe om u altijd zo goed mogelijk te helpen. Ook uw inzet is belangrijk, want of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af. Indien u mijn instructies precies opvolgt dan gaat u gegarandeerd in hypnose. Doet u dit niet, dan kan ik u niet helpen.

3. Ik doe altijd mijn uiterst best om uw probleem op te lossen, maar heel soms kan de verandering uitblijven. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op hypnose. Geen enkele therapie biedt garanties. Geen enkele therapeut is in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psycholoog,  psychiater, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. 

4. Ik aanvaard enkel mensen die gemotiveerd zijn om hun probleem aan te pakken en de nodige inspanningen willen leveren. Want hypnose is een samenwerking tussen de hypnotiseur en de gehypnotiseerde. Ik kan positieve suggesties geven, maar de klant moet deze ook aanvaarden en behartigen. In geen geval kan er sprake zijn van verhaal en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling. 

Wanneer u een afspraak maakt, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 

bottom of page